.

Όροι Χρήσης
Το thebakers420.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου που εδρεύει στην
Λεφ. Αθηνών 181, T.K.:12461, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:
[email protected] και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης: +30 210 53 23 043.
Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος, το
οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thebakers420.gr Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση
των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς
τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με
αυτό.
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος διαδικτυακού τόπου
υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΕΕ) GDPR, όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική
ρύθμιση θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων
του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Γενικοί και
Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.thebakers420.gr περιγράφουν τη
μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους
όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα
προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία οι ίδιοι μας παρέχουν κατά τη διάρκεια των παραγγελιών
τους στην παρούσα ιστοσελίδα.
Ειδικότερα:
Συλλογή Πληροφοριών: Oι χρήστες του www.thebakers420.gr μπορούν να επισκέπτονται την προαναφερόμενη
ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους
επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν
να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή να στείλουν email επικοινωνίας.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας,
χρησιμοποιούνται από εμάς, προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το
κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να
εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της
ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητά της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των
πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν τις συναλλαγές με την εταιρεία. Το
www.thebakers420.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη, που δεν συνδέεται με αυτό,
καθώς και σε οποιονδήποτε τρίτο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που
αφορά τους χρήστες και πελάτες του.
Χρήση των Πληροφοριών. Το www.thebakers420.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με
τους χρήστες:
(1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης,
(2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από
το www.thebakers420.gr ,
(3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει σε συμμετοχές διαγωνισμών που τυχόν πραγματοποιούνται κατά
καιρούς,
(4) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για να λάβει ενημερωτικά δελτία μέσω email.
Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα ζητηθεί από το
χρήστη – πελάτη το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής του, η
ηλεκτρονική του διεύθυνση, το τηλέφωνο του και η επιλογή του τρόπου πληρωμής και αποστολής της
παραγγελίας.
Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πρόσθετες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης ή
λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που τυχόν έχει ζητήσει. Το www.thebakers420.gr κάνει χρήση των
πληροφοριών που μας δίνει ο εκάστοτε χρήστης – πελάτης κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής
της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του, ιδίως αναφορικά με:
(i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο του,
(ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του σε κάθε αναγκαία περίπτωση,
(iii) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.thebakers420.gr,
(iv) ειδικές προσφορές του www.thebakers420.gr.
Οι χρήστες – πελάτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν στην φόρμα παραγγελίας τους αν επιθυμούν ή
όχι να λαμβάνουν μηνύματα αναφορικά με τα προϊόντα ή/και τις προσφορές των ανωτέρω
παραγράφων iii & iv από τo www.thebakers420.gr.
Το www.thebakers420.gr δεν συλλέγει ούτε αρχειοθετεί ηλεκτρονικά στοιχεία πιστωτικών καρτών (αριθμό,
όνομα κατόχου, ημερ. λήξης, CVV) ή κωδικούς και όνομα χρήστη . Αυτά καταχωρούνται από τον χρήστη
της κάρτας ή του λογαριασμού στα ίδια τα site των παραπάνω όπως π.χ. (PAYPAL), με τη μέθοδο του
redirect (ανακατεύθυνση). Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Τράπεζα , οι χρήστες επιστρέφουν

στο κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας.
Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για
παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για τη χρέωση της οποίας
χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε
κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του χρήστη –
πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από τον αρμόδιο υπεύθυνο υπάλληλο
του www.thebakers420.gr . Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι
συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.thebakers420.gr για τους
λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.thebakers420.gr δεν μπορεί να
μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη – πελάτη χωρίς πρότερη δική του συναίνεση, εκτός και αν
αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Kάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται
από το νόμο ή από δικαστική απόφαση, επιτρέπονται η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών
δεδομένων του χρήστη – πελάτη, τα οποία έχουν συλλεχθεί online, χωρίς την εκ μέρους του πρότερη συναίνεση
(για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).
2. Περιοδικές Αλλαγές
Συνεχώς το www.thebakers420.gr έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα
του, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα, ανανεώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, και την παρούσα πολιτική. Συστήνεται η
από μέρους των χρηστών ανάγνωση της διαδικασίας αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να
ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο του.
3. Περιορισμός ευθύνης
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.thebakers420.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του δεν ευθύνεται για ζημίες που
τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε
αιτία. Το αναφερόμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των
προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες – πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το
ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία
περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη,
χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία
που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής
υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων,
εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία
του www.thebakers420.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του
Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Ως εκ τούτων:
Α. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο
αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Β. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη
χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία επιτρέπεται
μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των
πνευματικών δικαιωμάτων.
Γ. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό
κατάστημα www.thebakers420.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα, είναι αποκλειστικά σήματα του καταστήματος ή
τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον
διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος
χρήσης τους.
5. Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό
κατάστημα www.thebakers420.gr για:
i) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που
είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε
οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
ii) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που
προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
iii) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το
οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές
πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος
εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
iv) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το
οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
v) Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο
περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό
την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή
υλικού υπολογιστών,
vi). Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,

vii) Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και
viii) Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
6. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου που εφαρμόζει το www.thebakers420.gr . Οι
χρήστες της παρούσης ιστοσελίδας αποδέχονται και συναινούν με την ως άνω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της
ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Σύναψη Σύμβασης
Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του
website www.thebakers420.gr . Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού
καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς
καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς του όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού
καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Αποστολή της οποιασδήποτε παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή
της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Το κατάστημα www.thebakers420.gr στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν
σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον
ιστότοπο www.thebakers420.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε
αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.
Ο αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος:
α) για την επιλογή Προϊόντος του και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς του και
β) για τα έξοδα ταχυδρομείου αποστολής των προϊόντων όπως ορίζεται παρακάτω.
Τα προϊόντα που πωλούνται στο κατάστημα είναι κατασκευασμένα για να διατεθούν στην Ε.Ε. Τα κύρια τεχνικά
χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορεί ο κάθε χρήστης/πελάτης
να τα πληροφορηθεί ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας
"κλικ" στο όνομα ή τη φωτογραφία του αντίστοιχου προϊόντος.
Οι τιμές λιανικής αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε Φ.Π.Α.
Το κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές, επιφυλασσόμενο για τυχόν λάθη
κατά την καταχώρηση των τιμών.
Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την προστασία των χρηστών – πελατών, παρακαλούμε εφόσον αυτοί
διαπιστώσουν ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία
του, πριν προχωρήσουν στην παραγγελία του να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το κατάστημα στον αριθμό +30
210 53 230 43 ή με αποστολή e-mail στην διεύθυνση [email protected]
2. Τρόπος Παραγγελιών
Όλες οι παραγγελίες λαμβάνονται εγγράφως, μέσω διαδικτύου, δια της συμπληρώσεως και αποστολής της
σχετικής Φόρμας Παραγγελίας, που εμφανίζεται στον ιστότοπο www.thebakers420.gr . και είναι δεσμευτικές
μόνον και εφόσον γίνουν δεκτές από το κατάστημα. Ο δε χρήστης – πελάτης ενημερώνεται, σχετικώς με την
αποδοχή ή μη - από μέρους του καταστήματος -των παραγγελιών του, από την κατάσταση παραγγελίας που θα
λάβει με την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και η οποία αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.
Υποχρεούται δε να ελέγξει την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσει άμεσα το κατάστημα (το αργότερο
εντός 24 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Καταχώρησης) εγγράφως για
οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε
αυτήν την Σύμβαση.
3. Ακύρωση παραγγελίας
Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της σχετικής παραγγελίας, ο χρήστης – πελάτης θα ενημερώνεται για τις επιλογές,
που έχει. Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας δεν θα είναι έγκυρη χωρίς προηγούμενη αποδοχή μας
και σε κάθε περίπτωση ο χρήστης - πελάτης θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την ακύρωση
της παραγγελίας.
4. Παράδοση – Κυριότητα
Τα προϊόντα είτε αποστέλλονται, οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας και της Κύπρου, είτε
παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας στην οδό, Λεωφ. Αθηνών 181, 12461 Χαϊδάρι - Αθήνα.
Ειδικότερα, ο χρήστης – πελάτης δύναται να παραλάβει την παραγγελία του από το κατάστημα μας στην οδό
Λεωφ. Αθηνών 181, 12461, Χαϊδάρι - Αθήνα την ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί μετά από τηλεφωνική
συνεννόηση, αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς του με μετρητά ή πιστωτική κάρτα, κατά την παραλαβή των
προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα μας.
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί μόνο την παράδοση του προϊόντος από την υπηρεσία ταχυμεταφορών θα
εξυπηρετείται κατά τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης τους.
Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται για τα αντικείμενα που θα διακινηθούν με τη συνεργάτιδα εταιρία
ταχυμεταφορών και γίνεται γνωστό στον πελάτη-χρήστη επιλέγοντας στο κατάλληλο πεδίο κατά την συμπλήρωση
της φόρμας παραγγελίας του.
Οι χρεώσεις αυτές αφορούν περιοχές που δεν χαρακτηρίζονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών
ως δυσπρόσιτη. Για περιοχές που βρίσκονται εκτός δικτύου εξυπηρέτησης (courier) και χαρακτηρίζονται ως
δυσπρόσιτες, τα έξοδα αποστολής θα διαφοροποιούνται. Θα ενημερώνεστε για το γεγονός ότι η περιοχή σας
θεωρείται δυσπρόσιτη και επομένως για το κόστος της μεταφοράς μετά από την Επιβεβαίωση Καταχώρισης
Παραγγελίας, εγγράφως και σε χρονικό διάστημα περίπου 48 ωρών.
Εφόσον ο χρήστης - πελάτης δεν συμφωνεί με το κόστος μεταφοράς δικαιούται - εντός 24 ωρών από την ώρα
λήψης της σχετικής ενημέρωσης - να ζητήσει εγγράφως (με e-mail) την διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας. Η
πάροδος της προθεσμίας αυτής θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας και αποδοχής από μέρους του χρήστη –

πελάτη του κόστους μεταφοράς. Ο χρόνος παράδοσης που αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης είναι
κατά προσέγγιση. To κατάστημα, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποστείλει τα προϊόντα εντός τριών
(3) εργάσιμων (Δευτέρα έως Παρασκευή) ημερών, εκτός εάν υπάρχει λόγος – πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του
είδους και αυτό έχει γνωστοποιηθεί εξαρχής στον πελάτη που πραγματοποιεί την παραγγελία ή λόγος ανωτέρας
βίας.
Για τα προϊόντα που η διαθεσιμότητά τους είναι «ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και με την προϋπόθεση ότι αυτά
μπορούν να παραγγελθούν από τους προμηθευτές του καταστήματος ο χρόνος παράδοσης θα ορίζεται κατά
προσέγγιση στην λίστα. Ο τόπος παράδοσης αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης.
Η κυριότητα στο Προϊόν μεταβιβάζεται μετά την πλήρη εξόφληση, ενώ ο κίνδυνος μετατίθεται κατά την παράδοση.
5. Υπαναχώρηση – Επιστροφή Προϊόντων

Ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε - για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και αναίτια και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσοχή: Εάν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή γίνεται 12 μήνες.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευθύνη των προς πώληση προϊόντων τη φέρει ο έμπορος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στον εκάστοτε έμπορο και στη συνέχεια ο έμπορος να αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη (την εξακρίβωση την κάνει είτε το κατάστημα το ίδιο είτε ο κατασκευαστής/εισαγωγέας). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή. Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής (πρέπει να αναγράφεται στους Όρους Χρήσης ότι τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο καταναλωτής). Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει το κατάστημα να τα αποζημιώσει τον πελάτη.

Ο καταναλωτής έχει ευχέρεια ακύρωσης της παραγγελίας με έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο μέχρι παραδόσεώς της για αποστολή, οπότε λαμβάνει το αντίτιμό. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας έχει την ευχέρεια επιστροφής της με δικά του έξοδα αποστολής στη διεύθυνση της εταιρείας και μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίησή της, εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της, υπό τον όρο ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και δεν φέρει ελαττώματα. Ειδικά οι γεύσεις για ναργιλέ δεν επιστρέφονται εφόσον έχουν αποσφραγιστεί. Σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής, τα χρήματα του τιμήματος επιστρέφονται δια πιστώσεως στον συνδεδεμένο με το τραπεζικό μέσο πληρωμής (πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) λογαριασμό του πωλητή.

6. Εγγύηση
Ανάλογα με το προϊόν θα ισχύουν οι όροι της γραπτής εγγύησης που επισυνάπτονται στην συσκευασία του
προϊόντος.
Το κατάστημα δεν παρέχει αυτοτελώς εγγύηση καλής λειτουργίας των πωλούμενων προϊόντων ούτε εγγυάται
προστασία για προϊόντα τρίτων, που κατασκευάζονται ή/και συναρμολογούνται και τα οποία το κατάστημα απλά
μεταπωλεί. Για τέτοιου είδους προϊόντα δίδεται εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή.
Η μεταφορά του εμπορεύματος προς επισκευή και αντίστροφα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του χρήστη – πελάτη. Σε
κάθε περίπτωση, η επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή συσκευής, υπόκειται στους όρους
εγγύησης της Κατασκευάστριας Εταιρίας, τους οποίους ο χρήστης – πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται.
Το κατάστημα μεσολαβεί αποκλειστικά και μόνο μεταξύ Πελάτη και Κατασκευάστριας Εταιρίας για την επισκευή ή
την αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή της συσκευής. Ο κατασκευαστής με αποκλειστικά δική του
επιλογή αναλαμβάνει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν ή τη συσκευή.
Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης ορίζεται η ημερομηνία πώλησης του προϊόντος ή της συσκευής από το
κατάστημα. Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη – πελάτη. Το
κατάστημα ουδεμία εγγύηση δίδει για την καταλληλότητα του προϊόντος ή της συσκευής για συγκεκριμένη χρήση.
Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα είδη ισχύουν οι
προβλέψεις του Αστικού Κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως
τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
7. Ανωτέρα Βία
Το www.thebakers420.gr δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της
παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε
ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι
απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής,
διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις
και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η παρούσα Σύμβαση
μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.
8. Τρόποι Πληρωμής
Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κ.τ.λ.) είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση
Καταχώρησης της παραγγελίας σας.
Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση του προϊόντος και μπορεί να γίνει με έναν από τους
παρακάτω τρόπους πληρωμής.
* 1. Πληρωμή και παραλαβή στο κατάστημα μας, οδός Λεωφ. Αθηνών 181, 12461 Χαϊδάρι - Αθήνα.
* 2. Με Αντικαταβολή του αντίτιμου της παραγγελίας σας κατά την παράδοση του προϊόντος στον χώρο που

επιλέξατε
* 3. Με κατάθεση σε τραπεζικό Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, στο ονομαστικό καταθετήριο θα πρέπει
απαραίτητα να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης άρχεται από την
ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου).
* 4. Με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
Δίνεται η δυνατότητα το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία σας να είναι απόδειξη λιανικής πώλησης
ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρίες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά
την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και επάγγελμα.
9. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.
Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για
οποιαδήποτε αλλαγή.
10. Διάφορα
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Συμβάσεως αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η
υπόλοιπη Σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την
ταχυδρόμησή της).
11. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά
με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται
στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.